Tanio i Wygodnie Spółka Jawna powstała w 1996 r., pierwotnie jako nieduża agencja ubezpieczeniowa, o zasięgu lokalnym.

Z czasem jednak, w miarę jak firma się rozwijała i umacniała, postanowiliśmy dotychczasową agencję przekształcić w spółkę o zasięgu ogólnokrajowym.
Działamy na kilku płaszczyznach, a mianowicie w zakresie:
1. Organizacji sieci sprzedaży — na rzecz liczących się ubezpieczycieli polskich i zagranicznych.
2. Organizacji sprzedaży własnej — akwizycja ubezpieczeń majątkowych ( ubezpieczenia komunikacyjne) i na życie.
3. Informatycznym (IT) — tworzenie własnych rozwiązań informatycznych.

Ubezpieczenia majątkowe i na życie
W zakresie ubezpieczeń majątkowych zajmujemy się głównie: ubezpieczeniami komunikacyjnymi (i około komunikacyjnymi), a ponadto ubezpieczeniami małego i średniego biznesu, mieszkań i domów, odpowiedzialnością cywilną, transportem, NNW, graniczne, rolne i wiele innych. W zakresie akwizycji wszystkich rodzajów ubezpieczeń współpracujemy kilkunastoma zakładami ubezpieczeń w Polsce.
Natomiast w zakresie ubezpieczeń na życie współpracujemy głownie z TUnŻ Warta oraz innymi towarzystwami. Na obszarze całego kraju współpracuje z nami kilkaset agencji ubezpieczeniowych.

Tanio i Wygodnie Sp.j.
22-400 Zamość, ul. Piłsudskiego 17
tel. 84 639 19 23, tel. kom. 519 541 810, 519 541 811, fax: 84 639 19 23
e-mail: info@tanioiwygodnie.pl